Lichamelijke en mentale klachten kunnen met behulp van electro-  acupunctuur worden behandeld.

Met electro-acupunctuur worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens met acupunctuur, bioresonantie en homeopathie aangepakt.

Electro-acupunctuur is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen. De behandelwijze is gebaseerd op kennis van acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire voedingsleer en reguliere geneeskunde en is geschikt voor iedereen inclusief kinderen vanaf baby. Bij deze test wordt er op een acupunctuurpunt trillingen opgevangen. Met behulp van testampullen kan vastgesteld worden of er bijvoorbeeld van een infectie sprake is. Omdat de frequenties van organen, het hormoonsysteem, bacteriën, schimmels en virussen getest worden, kan er langs deze weg verbluffend snel worden bepaald waar verstoringen in het lichaam zitten. Daarbij is behandeling zinvol als het lichaam zelf niet meer instaat is de klachten te verhelpen.

Bij de behandeling met bioresonantie therapie wordt gebruik gemaakt van lichaamseigen frequenties en lichaamsvreemde frequenties. Waar nodig wordt deze versterkt, verzwakt en/of geinventeerd. Bioresonantie therapie is een niet belastende therapie. Je voelt er niets of heel weinig van. Wel kun je na de behandeling wat moe zijn. Deze vermoeidheid verdwijnt na een tot anderhalve dag. Het effect van bioresonantie therapie houdt ongeveer 3 weken aan.

In principe kunnen alle klachten behandeld worden met behulp van electro-acupunctuur en bioresonantie. Veel behandelde klachten zijn: (chronische) vermoeidheid, allergieën, hoofdpijn, spier -en gewrichtsklachten, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen/ menstruatieklachten en emotionele storingen zoals angsten en depressies.

Electro-acupunctuur kan de volgende doelen hebben:

1

Klachten opsporen en behandelen

Met behulp van electro-acupunctuur worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insecticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en amalgaan. Andere veroorzakers van klachten kunnen hevige emoties en straling zijn. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn patiënten afhankelijk van medicijnen die vaak slechts de symptomen bestrijden.
Electro-acupunctuur kan het evenwicht herstellen zodat de klachten verdwijnen en medicijnen of minder of niet meer nodig zijn.
2

Gunstig beïnvloeden van chronische ziektes:

Chronische ziektes zoals suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met electro-acupunctuur. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken.
3

Behoud van gezondheid

Mensen die zich gezond voelen, willen ook in de toekomst gezond blijven. Electro-acupunctuur kan vroegtijdig verstoringen opsporen en behandelen. De behandeling kan dus ook een preventief doel hebben. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk eens per periode of per jaar een preventieve diagnose te laten stellen.

De werkwijze

In het eerste gesprek inventariseer ik de voornaamste klachten, gebruik medicijnen en andere middelen. Vervolgens wordt er met de testbuisjes de belangrijkste functies van het lichaam gemeten. Zo wordt er informatie verzamelt over de werking van de organen zoals de nieren, lever en darmen en van weefsels zoals spieren, zenuwen  en slijmvliezen. De meting heeft ook betrekking op invloeden van buitenaf zoals virussen, vergiftigde stoffen en elektromagnetische belasting. Bovendien meet ik de hormoontoestand, het energieniveau en het afweersysteem en of er een tekort aan vitaminen en mineralen is. Om de meting te kunnen uitvoeren, maak ik een meetkring tussen jou en het meetapparaat.

Daarvoor houd je een hand electrode vast en krijg je een meetstift op je hand. Systematisch worden alle functies gemeten. Door de reacties op de signalen, komen verstoringen aan het licht. Iedere functie heeft een normwaarde; de wijzer op het apparaat geeft aan of de functie verstoord is. Naast de meetmethode met de buisjes, wordt er aanvullende informatie verkregen via de energiebanen. Hiervoor wordt gemeten op de acupunctuur-meridianen, die corresponderen met de organen en weefsels.

Vervolgens kan ik jou informatie geven over de verstoring die bepaalde klachten of verschijnselen geeft. Tijdens het eerste bezoek worden alle functies gemeten om een complete diagnose te stellen. Bij vervolg-behandelingen worden de functies gemeten die voor het verloop van de behandelingen van belang zijn.

Welk resultaat geeft dit voor jou?

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen  van de verstoringen. Hiervoor activeer ik het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoring kan opheffen en dus de klachten wegnemen. Middelen die gegeven worden zijn homeopathie, vitaminen, mineralen en andere natuurlijke stoffen. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan ik vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoring, wat de beste dosering is en of het middel te verdragen is. Ik geef alleen middelen mee die daadwerkelijk een corrigerende werking hebben.

De behandeling kan worden afgesloten met bioresonantie therapie. Dit is een therapie op basis van trillingsfrequenties, die gezonde frequenties versterkt en de ziekmakende frequenties helemaal of gedeeltelijk opheft. Dit corrigeert een deel van de verstoring en levert een positieve bijdrage aan de genezing. Na ongeveer 3-4 weken kom je terug voor een vervolgbehandeling. In dit consult wordt de verbetering van de klachten gemonitord en de therapie waar nodig bijgesteld. Ook behandeling met bioresonantie kan onderdeel zijn van het vervolgconsult. Aan het eind van ieder consult wordt in samenspraak bekeken of een vervolgconsult wenselijk is. Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is, is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten en de therapietrouw.

Heilige Geometrie Merkaba Dunne Lijn Geometrische Stockvectorkunst en meer beelden van Merkava - Merkava, Symbool, Abstract - iStock