Vergoedingen

Door aansluiting bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)  worden de consulten meestal gedeeltelijk of geheel vergoed. Check bij je zorgverzekeraar of, het door jou afgesloten (aanvullende) pakket, voor vergoeding in aanmerking komt.

Een therapeut die aangesloten is bij de NVA, voldoet aan een groot aantal kwaliteitswaarborgen. Denk daarbij aan opleiding, bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed, praktijkvoering, verplichte persoonsgebonden gegevens, verklaringen en registraties.